KANAŁ SZTUKI IX | Kazimierska Konfraternia Sztuki

Data
Godzina
Miejsce
03/08
18:00 wernisaż
GRODARZ
03/08
18:00-23:00
GRODARZ


OPIS

Wystawa Stowarzyszenia Kazimierskiej Konfraterni Sztuki – Kolonii Artystycznej w korycie rzeki Grodarz. Na otwarcie wystąpi grupa Rednecks Band. „Konfraternia zrzesza artystów identyfikujących się z Kazimierzem, odwołując się przy tym do tradycji rozkwitłej tu w latach międzywojnia kolonii artystycznej. W historii Miasteczka zapisała się akcjami wspólnego malowania, których efektem jest olbrzymie płótno „Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, czyli nieznane kartki z dziejów Kazimierza” czy ponad 30-metrowa „Galeria w ro/zwoju”. Ma na swoim koncie ożywienie koryta Grodarza, którym w czasie Festiwalu płynie sztuka. Na swoim koncie ma wiele innych działań artystycznych i charytatywnych.” (Matylda Andała)

WERNISAŻ | 3 sierpnia, 18:00
TERMIN | 3 sierpnia, 18:00-23:00
MIEJSCE | Grodarz, ul. Nadrzeczna, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

Kazimierska Konfraternia Sztuki – Kolonia Artystyczna


AUTOR
KAZIMIERSKA KONFRATERNIA SZTUKI – KOLONIA ARTYSTYCZNA – „Stowarzyszenie zawiązane 15 kwietnia 2000 roku w Kazimierzu Dolnym (od 2012 zarejestrowane w KRS). W swoich szeregach skupia ponad pięćdziesięciu twórców, przede wszystkim kazimierskich malarzy, ale także rzeźbiarzy, a obok nich poetów i dziennikarzy, którzy czuli potrzebę integracji i solidarności. Przez blisko dwieście lat w Kazimierzu kwitła sztuka, budując tym samym fundament pod przyszłe ugrupowania artystyczne, jakim było powołane w 1925 roku Bractwo św. Łukasza i jakim jest dzisiejsza Konfraternia. Kazimierz to fenomen kulturowy (jedna z polskich kolonii artystycznych). Inne kolonie Europejskie wymarły, choć podejmowane są próby przywrócenia o nich pamięci (Europejska Federacja Kolonii Artystycznych, do której należy Kazimierska Konfraternia działa na rzecz odrodzenia idei kolonii). Faktem jest, że Kazimierz od lat przyciągał i nadal przyciąga artystów. Zawiązana w 2000 roku Kazimierska Konfraternia Sztuki jest tego zjawiska 'dzieckiem'. Powstając nie miała w swych założeniach tworzyć czegoś na nowo, powstała jak pisze historyk sztuki prezes Konfraterni, dr Waldemar Odorowski: ' (…) by dać wyraz istnieniu, nieustannym od pokoleń, środowiska artystycznego w Kazimierzu, stworzyć ramy, także organizacyjne dla wszystkich tego środowiska współudziałowców'. Konfraternia nie wydaje manifestów, nie realizuje żadnego programu, nie chce w żaden sposób narzucać żadnych idei swoim członkom lub też w żaden sposób ich ograniczać. Oczywistym jest fakt, iż odwołuje się ona do wcześniejszych kazimierskich ugrupowań artystycznych, jak zrodzone w kręgu Tadeusza Pruszkowskiego Bractwo św. Łukasza. Nie stara się jednak go naśladować, a jedynie żyć własnym życiem zachowując o nim pamięć. Programem kazimierskich konfratrów stał się sam Kazimierz. Celem jest rezygnacja ze współzawodnictwa i rywalizacji na rzecz bezinteresownej integracji, solidarności i przede wszystkim koleżeństwa. Wspólne wystawy pokazują, że różnorodność, wynikająca z indywidualnego podejścia twórców nie traci jednorodności w ujęciu całościowym”. (Matylda Andała)

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
Projekt i realizacja: Tomasz Żewłakow